A-kassa Så går det till

Kassakort I händelse av arbetslöshet skickar du in dina kassakort till din A-Kassa. Då egenanställning är en ganska ny företeelse på arbetsmarknaden råder det en viss osäkerhet bland många handläggare på A-Kassan om hur reglerna skall tolkas. Dessutom får inte

Har jag rätt till A-Kassa?

Ja, du har rätt till ersättning från din A-kassa enligt Lagen om Arbetslöshetsförsäkring, förutsatt att du uppfyller villkoren i arbetslöshetsförsäkringen, De villkor som du skall uppfylla är lagens definition utav en arbetstagare eller osjälvständig uppdragstagare. I egenskap av egenanställd skall du under inga

Arbetsgivaravgift

Sociala avgifter eller arbetsgivaravgift Arbetsgivaravgiften är olika beroende på när du är född. För personer födda 1951-1990 är arbetsgivaravgiften 31,42 %, för äldre födda 1938-1950 16,36% och för anställda födda 1937 eller tidigare 6,15%. Den lägre arbetsgivaravgiften för för ungdomar

Avdrag för kostnader

Du för avdrag för kostnader direkt från fakturasumman och behöver alltså inte betala dessa med skattade pengar. När man har med någon form av skattefri ersättning (reseersättning, traktamente eller avdrag) på sin faktura så medför det att den lönegrundande delen för fakturan minskar men

När utbetalas min lön

Din lön utbetalas till ditt bankkonto inom maximalt fem bankdagar efter det att kunden har slutbetalat sin faktura. Om du råkar ha samma bank som vi, så kommer din lön så fort din kund betalat.

Hur räknar ni ut min lön?

Vi har en löneräknare i systemet som visar hur mycket du får ut i lön. Men enkelt fungerar det så här; Från fakturabeloppet ex moms drar vi av 6% i administrativ avgift, sociala avgifter beroende på när du är född,