Skall jag skriva något avtal?

Du som egenanställd ingår avtal med oss på 5 Tjänster AB genom att godkänna de allmänna villkoren och anställningsvillkoren vid fakturatillfället. Utöver detta rekommenderar vi dig att upprätta ett uppdragsavtal med din slutkund. Rättigheter och skyldigheter mellan dig som egenanställd

Vem har upphovsrätten om jag är egenanställd?

Som egenanställd inom de kreativa näringarna gör du inte avkall på din upphovsrätt när du använder dig av 5 Tjänster AB:s tjänster. Upphovsrätten för ditt konstnärliga, litterära eller artistiska verk tillfaller alltid dig som upphovsman. 5 Tjänster AB gör inga

Vad betyder egenanställning?

Egenanställning, ibland kallat uppdragsanställning,  är ett nytt,  sätt att organisera arbete inom traditionell arbetsrätt. Egenanställning lämpar sig när man är i behov av att skicka en faktura för ett arbete och man vill inte starta eget företag. Egenanställning lämpar sig