Subordination, det mest grundläggande bedömningskriteriet?

När du gör en föranmälan så innebär det i arbetsrättslig mening att du såsom arbetstagare börjar ett arbete som ditt egenanställningsföretag kontrollerar, såsom lagen kräver; arbetets beskaffenhet, tid och plats. Utifrån dessa förutsättningar väljer sedan ditt egenanställningsföretag att ta in

Bedömningskriterier för A-kassa

Här nedan följer några andra kriterier som har betydelse för A-kassans samlade bedömning om du är i arbetslöshetsförsäkringens namn att anses som arbetstagare eller osjälvständig uppdragstagare och därmed är kvalificerad till ersättning från försäkringen. Du såsom arbetstagare eller osjälvständig uppdragstagare

Hur fungerar det med A-kassa

Förutsättningar Det råder idag en stor osäkerhet bland A-kassans handläggare i hur reglerna i Lagen om arbetslöshetsförsäkringen skall tolkas, ytterligare en försvårande faktor är att din A-kassa inte får under några omständigheter lämna förhandsbesked enligt Lagen om arbetslöshetsförsäkring. Svårigheten för

Din roll som egenanställd eller uppdragstagare?

Vid skapandet av ditt arbetsunderlag  godkänner du ”avtal om allmän visstidsanställning” med 5 Tjänster AB, ett avtal där det faktiska anställningsförhållandet med dig som arbetstagare (anställd eller egenanställd) och 5 Tjänster AB som arbetsgivare. För att din A-kassa ska kunna

A-kassa Så går det till

Kassakort I händelse av arbetslöshet skickar du in dina kassakort till din A-Kassa. Då egenanställning är en ganska ny företeelse på arbetsmarknaden råder det en viss osäkerhet bland många handläggare på A-Kassan om hur reglerna skall tolkas. Dessutom får inte

Har jag rätt till A-Kassa?

Ja, du har rätt till ersättning från din A-kassa enligt Lagen om Arbetslöshetsförsäkring, förutsatt att du uppfyller villkoren i arbetslöshetsförsäkringen, De villkor som du skall uppfylla är lagens definition utav en arbetstagare eller osjälvständig uppdragstagare. I egenskap av egenanställd skall du under inga