Vi har har försökt att sammanställa frågor och svar i en sk FAQ. Efter hand som vi får nya frågor från våra Egenanställda lägger vi in dem här så att andra kan dra nytta av svaren.

 

 

Sociala avgifter eller arbetsgivaravgift

Arbetsgivaravgiften är olika beroende på när du är född.

För personer födda 1951-1990 är arbetsgivaravgiften 31,42 %,
för äldre födda 1938-1950 16,36% och
för anställda födda 1937 eller tidigare 6,15%.

Den lägre arbetsgivaravgiften för för ungdomar födda 1991 eller senare är borttagen sedan juni 2016.

När du väljer att ta ut lön läggs arbetsgivaravgiften för dig (utifrån ovanstående) på bruttolönen. (Uppgifter från 2017)

Vad ingår i de sociala avgifterna

Avgiftsnivå för år
Avgift 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Ålderspensionsavgift 10,21 % 10,21 % 10,21 % 10,21 % 10,21 % 10,21 % 10,21 % 10,21%
Efterlevandepensionsavgift 1,70 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 1,17 % 0,70%
Sjukförsäkringsavgift 5,95 % 5,02 % 5,02 % 4,35 % 4,35 % 4,35 % 4,85 % 4,35%
Föräldraförsäkringsavgift 2,20 % 2,20 % 2,60 % 2,60 % 2,60 % 2,60 % 2,60 % 2,60%
Arbetsskadeavgift 0,68 % 0,68 % 0,30 % 0,30 % 0,30 % 0,30 % 0,30 % 0,20%
Arbetsmarknadsavgift 4,65 % 2,91 % 2,91 % 2,91 % 2,91 % 2,64 % 2,64 % 2,64%
Allmän löneavgift 6,03 % 9,23 % 9,21 % 9,88 % 9,88 % 10,15 % 9,65 % 10,72%
Totalt 31,42 % 31,42 % 31,42 % 31,42 % 31,42 % 31,42 % 31,42 % 31,42%

Du för avdrag för kostnader direkt från fakturasumman och behöver alltså inte betala dessa med skattade pengar. När man har med någon form av skattefri ersättning (reseersättning, traktamente eller avdrag) på sin faktura så medför det att den lönegrundande delen för fakturan minskar men det totalt utbetalda beloppet ökar. Detta grundar sig i att för det avdrag som du yrkar så betalas det ingen skatt eller sociala avgifter och således blir inkomsten inte lönegrundande.

Exempel: du har gjort en överenskommelse med kund om att du ska få en ersättning på 1000 kr för utförd tjänst. Du har kostnader på 200 kr. Du skattar således alltså endast på 800 kr. Kostnaden för de 200 kr betalar vi direkt till dig. Kostnader matas in i applikationen. Avdrag för kostnader görs när vi fått in kvitton på kostnaderna

Din lön utbetalas till ditt bankkonto inom maximalt fem bankdagar efter det att kunden har slutbetalat sin faktura. Om du råkar ha samma bank som vi, så kommer din lön så fort din kund betalat.

Klicka på ”skapa konto” – eller här – och fyll i dina personuppgifter och din mailadress.

Vi har en löneräknare i systemet som visar hur mycket du får ut i lön. Men enkelt fungerar det så här;

Från fakturabeloppet ex moms drar vi av 6% i administrativ avgift, sociala avgifter beroende på när du är född, samt källskatten på 30% (meddela oss om du vill betala mer i skatt eller om du har jämkning). Samma dag som kunden har betalat fakturan betalar vi ut lön till dig.

Load More