Vi servar ditt internet

Wi-Fi

 

routerWi-Fi inloggningserver

På många publika platser där man erbjuder gratis Wi Fi vill man göra det enkelt för gästerna att logga in på nätverket utan att ange lösenord.  För platser som erbjuder Wi Fi servíce är det alldeles för tidskrävande att skapa användarkonton, särskilt om det är många nya besökare varje dag. Vår HSG Wi-Fi Inloggningsserver kan nätverksadministratören låta gästerna välja att enkelt logga in automatiskt vid nästa besök. Gästen behöver bara mata in sin epostadress och blir sedan registrerad som en reguljär gäst. Gästkontona kan dessutom konfigurers med tisdsbegränsning, eller ha samma behörighetsprofiler som reguljära konton, såsom bandbredds begränsning, brandväggsregler med mera.

APRoamingWi-Fi Accesspunkter

Wireless AC-accesspunkt för Unifi-systemet som gör att flera accesspunkter skapar ett gemensamt trådlöst nätverk (SSID). Anslutna klienter kan sömlöst hoppa mellan de sammanlänkade accesspunkterna. Stöd för trådlösa hastigheter på upp till 300 Mb/s (2,4 GHz) samt 867 Mb/s (5 GHz). Övervakar nätverket efter störningar på båda band och styr automatiskt om klienter till de bäst lämpade kanalerna. Kan även begränsa nätverksåtkomst för eventuella problemklienter. Kompakt formfaktor (endast Ø 160 mm) och stilren design för montering i tak eller på vägg. Strömförsörjs via nätverkskabeln med medföljande ströminjektor (max. 40 m kabel mellan ströminjektor och accesspunkt), därmed behöver endast nätverkskabel dras fram (ingen el)! Anslutning: 1 Gb/s (UTP). Unifi-systemet konfigureras och övervakas via servermjukvara på dator som kör Windows eller Mac OS X (gratis nedladdning). Mått: Ø160×31 mm.

 

 

 

Wi-Fi Hotspot biljettskrivare

För att göra det enkelt att generar inloggningsuppgifter i nätverket finns detta system som skapar ett konto i systemet samt skriver ut en biljett med konto id och lösenord. Systemet har även en patentsökt metod för automatisk inloggning med QR Kod, som gör det extremt enkelt för användaren att logga in och för Wi-Fi ägaren att ta del av kundens uppgifter.

 

Branschanpassning

Hur kan T5 Wifi hjälpa dit företag att öka omsättningen och få nöjda återkommande kunder ?

Det finns unika möjligheter för varje typ av lokalt företag. Kontakta oss om du vill veta mer om just din bransch och hur T5 WiFi kan hjälpa dig och ditt företag.

Skalbarhet

Vi ser nyttan att kunna erbjuda en tjänst efter behov och därför är vår lösning skalbar efter din verksamhet.Det spelar alltså ingen roll om du har ett ställe eller flera, 50 besökare om dagen eller 5000. Du får ett lättöverskådligt analysverktyg både på mötesplatsnivå, gruppnivå och verksamhetsnivå

Säkerhet
Vår tjänst hjälper er med dessa saker som ofta är problem för företags internetuppkoppling

      • Osäkra öppna nätverk
      • Krånglet med WiFi
      • Kunder som väljer andra ställen p.g.a. bristande internetåtkomst
      • Insamling av kunddata för marknadsföring
      • Integration av lokal kunddata till existerande CRM-system
      • Hur kunder ska bli återkommande kunder