Vi servar ditt internet

Pi Hosting

Vi erbjuder hosting för din egen Pi eller en Pi som du köper direkt från oss och som vi konfigurerar enligt dina önskemål. För närvarande arbetar vi enbart med Raspberry Pi, men andra modeller kan bli aktuella i framtiden.