Vi servar ditt internet

Konfigurera e-post

inställningar för mailservern

 Inommande mailserver IMAP eller POP3
mail.dindoman.se

Utgående mailserver SMTP
mail.dindoman.se
Servern kräver autentisering
Ingen SSL
Port 587

Fakta om de olika mailprotokollen IMAP och POP3

POP3:
Om du väljer POP3 kommer mailen laddas hem till din dator. Om du vill att de ska
fortsätta lagras på mailservern finns en ruta du kan kryssa i under Avancerade Inställningar
som gör att mailen sparas på servern även då du laddat hem dessa om du vill fortsätta att
kunna komma åt dina nedladdade mail från exempelvis webmailen, andra datorer eller din
mobiltelefons e-postprogram. Observera att mailen då aldrig raderas från mailservern (om du
inte hämtar hem den ibland med ett mailprogram som är inställt på att inte spara kvar mailen
efter nedladdningen). Och om mailen aldrig raderas från mailservern löper du risk att få en full
maillåda, eftersom du bara har en begränsad storlek på din maillåda. Denna gräns är som
standard satt till 100 MB, om inget annat står i avtalet med oss.
För och nackdelar med POP3:
+ Din maillåda blir (oftast) aldrig full eftersom mailen laddas hem till dig (om du inte använder
dig av funktionen att spara en kopia på servern).
– Du ansvarar själv för säkerhet och backup.
– Tillgängligheten minskar om du laddar ned mailen på olika ställen utan att spara en kopia på
servern.

 

IMAP:
Om du väljer IMAP lagras mailen på vår mailserver även om du kan se dem både via ditt
e-postprogram, din webmail och exempelvis via ditt e-postkonto via IMAP i din mobiltelefon.
Detta förutsätter att du inte hämtar hem mailen via POP3 i någon annan mailklient för då kan
de försvinna från servern ifall du inte valt att ”Spara en kopia på servern”.
Fördelar och nackdelar med IMAP:
+ Du kan nå alla mail oavsett om du använder webmail, e-postprogrammet på kontoret eller epostprogrammet
i din mobiltelefon.
+ Om du raderar ett mail i webmailen försvinner det även ifrån mailprogrammet på kontoret
eftersom alla mailen bara finns lagrade på ett ställe (och det är på vår mailserver). Du behöver
inte gå in och radera samma mail på kontoret.
+ Om du råkar ut för en hårddisk krasch förlorar du inte heller några mail eftersom mailen
aldrig laddas ned till din dator, då ställer du bara in ditt IMAP konto via e-post igen i ditt nya
mailprogram på din nya dator så dyker alla mail upp igen.
+ De flesta anser att en mailleverantör har en mer påkostad säkerhets och backuplösning än en
enskild kontorsdator, så om det skulle gå illa har en mailleverantör ofta goda resurser för att
återställa mailen.
– Du måste aktivt radera mail om du inte vill drabbas av en full maillåda (alternativt öka din
maillådas storlek om du inte vill hålla på och rensa).