Vi servar ditt internet

Driftstatus

MAILSERVER.

Servern är uppdaterad till version 14
Internminnet 20Gb.

Webbserver Windows

Drift OK. Samtliga servrar har fått mer internminne

WEBBSERVER DEBIAN

Server 1 Drift OK
Server 2 Drift OK
Server 3 Drift OK

DNS servrar Windows

DNS 1 Drift OK
DNS 2 Drift OK

 

Virtualiseringservrar

HP server 1 Drift OK
HP server 2 Drift OK
Dell Server 1 Drift OK